Omwille van de privacy worden er geen rouwadressen online geplaatst.
De rouwberichten worden enkel geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.

 • De heer Leo “de Leo” LEPAGE (Mechelen)
  Weduwnaar van mevrouw Louise PERSOONS
  Actief man in het Mechels cultuurleven
  Lid van vele Mechelse verenigingen

  Mevrouw Jeanne ROOSEN (Vilvoorde)
  Echtgenote van de heer Roger Benoni DE PELSMAKER

  Mevrouw Jacqueline MARINUS (Grimbergen)
  Weduwe van de heer Roger BOSMAN

  De heer Karel “Charel” BOSMANS (Hofstade)
  Echtgenoot van mevrouw Maria JANSEN

  De heer Paul Achiel PONCELET (Elewijt)
  Echtgenoot van mevrouw Josephina VERBRUGGEN

  De heer Louis DE NEEF (Mechelen)

  De heer Luc BAETS (Elewijt)

  Mevrouw Simonne GIELENS (Perk)
  Weduwe van de heer Felix VANDEPITTE

  De heer Paul VANOVERBERGHE (Weerde)
  Echtgenoot van mevrouw Ursula ARNOLD

  De heer André VAN DEN EYNDEN (Zemst-Laar)
  Weduwnaar van mevrouw Lydie DE CUYPER

 • Mevrouw Lina EYSSCHER (Elewijt)
  Echtgenote van de heer Désiré VAN ASBROECK

  Sam PAUWELS (Mechelen)
  Zoontje van Melissa en Wim

  De heer Roger VERBEKE (Zemst)
  Weduwnaar van mevrouw Irene JACOBS

  De heer Isidoor VAN PAESSCHEN (Zemst)
  Weduwnaar van mevrouw Mariette BOSCHMANS

  Mevrouw Jeannine VERHEULPEN (Peutie)
  Weduwe van de heer Kamiel KIPS

  De heer Jean DEHENNIN (Elewijt)
  Echtgenoot van mevrouw Liliane VANDERLINDEN

  De heer Guilielmus "de Jomme" VAN HUMMELEN (Hofstade)
  Levenspartner van mevrouw Julia TROUKENS

  De heer Marc E. VAN DE VELDE (Mortsel)
  Echtgenoot van mevrouw Paula VAN ASSCHE
  Lid van Okra Sint-Jozef Mortsel
  Lid van Kunstkring Sirkel Mortsel

  De heer Daniël DE JAEGER (Zemst)
  'de kleine Jagger'
  Directeur van GBS 't Haegje Haacht en van GBS Klimop Wespelaar
  Lid van de Ronde tafel

  Mevrouw Anneke THIEL (Mechelen)
  Echtgenote van de heer Fons VANSTAPPEN
  Lid van OKRA Mechelen
  Lid van VL@S Mechelen

 • Mevrouw Alice VAN ES (Schiplaken)
  Weduwe van de heer Joris MAES
  Lid van KHSH Elewijt
  Lid van OKRA Elewijt
  Lid van Imnipa

  Mevrouw Maria VAN EYLEN (Zemst)
  Weduwe van de heer François DE SWERDT

  Mevrouw Sarah CREUSEN (Zemst)
  Echtgenote van de heer Bert CREUSEN

  Mevrouw/Madame Paula BEULLENS (Elewijt)
  Echtgenote van de heer/épouse de monsieur Francis JORDENS

  Jongeheer Jitse DE KOCK (Elewijt)

  Mevrouw Berthe EYKENS (Mechelen)
  Weduwe van de heer Jean AERTGEERTS

  De heer René DE RONGHE (Elewijt)

  De heer Jean NOSSA (Hofstade)
  Echtgenoot van mevrouw Diana BUGGENHOUT

  De heer Roger HOLEMANS (Hofstade)
  Lid van de Landelijke Gilde Hofstade
  Lid van OKRA Hofstade

  Mevrouw Monique COLLIN (Zemst)
  Weduwe van de heer Walter JANSSENS
 • Mevrouw Josephine DE ROECK (Zemst)
  Weduwe van de heer Julien BASTIAENS
  Lid van OKRA Zemst
  Lid van KVG Zemst
  De heer Marc DAELEMANS (Elewijt)
  Echtgenoot van mevrouw Elise ELSHOUT
  Ridder in de Leopoldsorde
  Mevrouw Christiane VERHELPEN (Elewijt)
  Echtgenote van de heer Felix GELLAERTS
  Mevrouw Lutgart LETTANI (Zemst)
  Echtgenote van de heer Albert CLUCKERS
  Mevrouw Josiane GEERTS (Elewijt)
  Echtgenote van de heer Robert VANDENVELDE
  Mevrouw Anita VANHERZEELE (Hever)
  Echtgenote van de heer Marcel DE RIJCKE
  De heer Maurice HERMANS (Hofstade)
  Weduwnaar van mevrouw Maria VAN HUMMELEN
  De heer Robert BINST (Elewijt)
  Echtgenoot van mevrouw Adrienne LEJON
  Mevrouw Christine VAN GOETHEM (Elewijt)
  De heer Willem Diederik HAJENIUS (Hever-Schiplaken)
  Echtgenoot van mevrouw Lucie HAJENIUS - VAN DER SCHROEFF
 • Mevrouw Patricia SABELS (Elewijt)
  Echtgenote van de heer Philippe MILIS
  Mevrouw Maria MEGANCK (Elewijt)
  Weduwe van de heer Karel DE PRINS
  'Maria van de winkel'
  Mevrouw Aline PIESSENS (Hofstade)
  Weduwe van de heer Achiel VAN ROEY
  Mevrouw Marie-Jeanne 'Marieke' MAFRANCKX (Elewijt)
  Weduwe van de heer Marcel CEULERS
  Mevrouw Renée LEGROS (Hofstade)
  Weduwe van de heer Karel CLAES
  Gewezen schepen Gemeente Zemst
  Gewezen voorzitster KAV Hofstade

  Mevrouw Lidy DOM (Mechelen)
  Echtgenote van de heer Karel DE SCHRYVER

  Mevrouw Anne GEERTS (Kapelle-op-den-Bos)
  Weduwe van de heer Karel CAPRASSE

  Mevrouw Louisa BOSSIN (Zemst)
  Weduwe van de heer Raymond GOBBERS

  De heer Richard VAN TUERENHOUT (Weerde)
  Weduwnaar van mevrouw Lucia NUYTKENS
  Ridder in de Leopoldsorde - Ridder in de Kroonorde
  Burgerlijk Kruis 1ste klasse
  Burgerlijk Medaille 1ste klasse

  De heer Leon SOMERS (Zemst)
  Weduwnaar van mevrouw Hilda VAN VELTHOVEN
 • Mevrouw/Madame Fanny JACOBS (Zemst)
  Echtgenote van de heer/épouse de monsieur Marcel PIROTTE
  Lid van/Membre de OKRA Zemst
  Mevrouw Rita PEETERS (Mechelen)
  Weduwe van de heer Eddy WERNAERS
  Lid van de Kynologen Vereniging Sint-Rombouts Mechelen
  De heer Eduard PEPERMANS (Hofstade)
  Echtgenoot van mevrouw Jeanne VAN CAMPENHOUT
  Mevrouw Philomena VAN LOE (Elewijt)
  Weduwe van de heer Marcel JACOBS
  De heer Laurent VAN WIN (Elewijt)
  Echtgenoot van mevrouw Nelly DE WIT
  Mevrouw Maria Josephina DE WIT (Elewijt)
  Weduwe van de heer Jozef RASSON
  De heer Luc VERSTRAETEN (Weerde)
  Echtgenoot van mevrouw Catherine Danielle VAN HESE
  Mevrouw Thérèsia Hendrika WINTERBEEK (Eppegem)
  Weduwe van de heer René WILLEMS
  Lid van de Oud-Strijders Eppegem
  Mevrouw Leonia TUYAERTS (Eppegem)
  Weduwe van de heer Henri DELBARE
  Levensgezellin van de heer Frans POLLEUNIS
  Lid van OKRA Elewijt en OKRA Vilvoorde Far-West
  De heer Edgard BOVENS (Elewijt)
  Mevrouw Marie-Louise “Wiske” JANSSENS (Zemst)
  Weduwe van de heer Louis VAN DEN EYNDE
  De heer Willy GOOSSENS (Elewijt)
  Echtgenoot van mevrouw Josephine TIQUE
  Gewezen Directeur AXA België
 • Mevrouw Maria VAECK (Mechelen)
  Weduwe van de heer Fons STROOBANTS
  De heer Maurits VERMEULEN (Elewijt)
  Weduwnaar van mevrouw Gusta VAN CAMPENHOUT
  De heer Josephus METS (Zemst)
  Mevrouw Francine KIEBOOMS (Gent)
  Echtgenote van de heer Guido VAN WELDEN
  De heer Marcel CORTEBEECK (Mechelen)
  Weduwnaar van mevrouw Maria BELLENS
  Mevrouw Elza VAN CAMP (Hofstade)
  Weduwe van de heer Frans TROUKENS
  De heer Dany SOHIER (Beerzel-Putte)
  Echtgenoot van mevrouw Anita VERSCHOREN
  Weduwnaar van mevrouw Carine EYLETTEN
  De heer Jan SERGEANT (Hofstade)
  Partner van mevrouw Jeanine VANDERROOST
  Lid van fotoclub Zefoda
  De heer Philip "Gust" DE LEEBEECK (Zemst)
  Echtgenoot van mevrouw Maria DE WULF
  Lid van OKRA Zemst
  Jongeheer Noah GORISSEN (Mechelen)
  Leerling Sint-Romboutscollege Mechelen
  Speler voetbalclub Sporting Mechelen

  Aangezien de talrijke opkomst, samenkomst vanaf 10.15 uur
  De heer Louis MEYS (Boekt-Perk)
  Echtgenoot van mevrouw Maria DE BOELPAEP
 • De heer Philippe SCHELLEMANS (Weerde)
  Partner van Kim MEYSKENS
  Fiere papa van Linde
  Mevrouw Clementina "Tinneke" DIDDENS (Mechelen)
  Weduwe van de heer Staf SCHILLEMANS
  Lid van Ziekenzorg Coloma - Mechelen
  De heer Peter VANDENBERGHE (Elewijt)
  Zaakvoerder Tekst en Uitleg Bvba
  Communicatiemanager Uplace
  Naaste medewerker voorzitter Club Brugge
  De heer Jean MANNAERTS (Elewijt)
  Echtgenoot van mevrouw Annette DE BOECK
  Lid zangkoor Sint-Hubertuskerk Elewijt
  Lid KHSH Elewijt
  Mevrouw Julienne VLEMINCK (Elewijt)
  Weduwe van de heer Marcel VERDICKT
  De heer Guy DE CUYPER (Sint-Katelijne-Waver)
  Echtgenoot van mevrouw Nan STEPHANI
  Liyo MANNAERTS (Meise)
  Lief zoontje van Yannick en Glenda
  Mevrouw Georgette WEYN (Zemst)
  Echtgenote van de heer Roger LIBBRECHT
  Mevrouw Margriet MUYLDERMANS (Hofstade)
  Weduwe van de heer Harry HALLAM
  Mevrouw Hortentia Alphonsina VAN ROMPAEY (Zemst)
  Weduwe van de heer Crispinus Leon VAN DER ELST
 • De heer Jos JACOBS (Zemst)
  Weduwnaar van mevrouw Maria PUTTEMANS
  Mevrouw Irene PEERSMAN (Hofstade)
  Echtgenote van de heer Joris DE MEYER
  De heer Paul VERMYLEN (Hofstade)
  Echtgenoot van mevrouw Irma CEUPPENS
  Mevrouw Maria UYTRERHOEVEN (Hofstade)
  Echtgenote van de heer Karel VAN POYER
  De heer Christiaan "Kris" VAN CAPPELLEN (Dun Sur Meuse Fr.)
  Echtgenoot van mevrouw Katleen DEBAKKER
  Mevrouw Julienne COENEN (Weerde)
  Weduwe van de heer Georges VERHEYDEN
  Mevrouw Gaby HAEGEMAN (Hofstade)
  Echtgenote van de heer Arthur VERGAELEN
  Mevrouw Rosa MOENS (Hofstade)
  Weduwe van de heer Pierre ROSSEEL
  30 jaar actief als vrijwilligster bij FC Verbroedering Hofstade
  De heer Jan Louis REYDAMS (Hofstade)
  Echtgenoot van mevrouw Mies VAN DER ZALM
  Gewezen directielid Planckendael en Zoo Antwerpen (KMDA), Erevoorzitter NEOS Zemst, Gewezen voorzitter vzw Toeristische attracties, Lid vzw VVV Toerisme Zemst
  De heer Alfons GOUTVRIND (Zemst)
  Echtgenoot van mevrouw Monique LEEMANS
 • De heer André MOORTGAT (Elewijt)
  Echtgenoot van mevrouw Chris DE WEERDT
  Burgerlijk Ingenieur
  Medestichter Club Koperen Passer Mechelen
  Erelid Bachkoor Elewijt
  Mevrouw José DE CEULENER (Mechelen)
  Weduwe van de heer Alois TOELEN
  Mevrouw Agnes BALKHAUSEN (Elewijt)
  Echtgenote van de heer Michel CROMBEZ
  De heer Albert VERHEYDEN (Hofstade)
  Weduwnaar van mevrouw Josephine JONCKERS
  De heer Louis VANDERHEYDEN (Mechelen)
  Echtgenoot van mevrouw Melanie STOCKX
  Gepensioneerd treinbestuurder
  Mevrouw Lydie DE CUYPER (Zemst-Laar)
  Echtgenote van de heer André VAN DEN EYNDEN
  De heer Denis CLAERBOUDT (Mechelen)
  Weduwnaar van mevrouw Augusta MARTENS
  Stadgids te Mechelen
  De heer Désiré "Gaston" MEUL (Hofstade)
  Echtgenoot van mevrouw Joanna WOUTERS
  Ridder in de orde van Leopold II, Gouden medaille orde van Leopold II, Ereteken gouden palmen in de Kroonorde, Ridder in de Kroonorde
  Mevrouw Isabelle MERTENS (Elewijt)
  Weduwe van de heer Pierre VAN IMPE
  De heer Battista COLOSIO (Elewijt)
  Echtgenoot van mevrouw Odile VERMOSEN
  Oud-scouts Elewijt
 • De heer Arthur MOYSON
  Levensgezel van mevrouw Mariette VERCAMMEN
  Gewezen hoofdinspecteur Politie Schaarbeek
  Mevrouw Anna Maria DE VOS
  Weduwe van de heer Gustaaf FRANSEN
  Levenspartner van de heer Louis BARTHOLOMEEUSEN
  Mevrouw Maria PUTTEMANS
  Echtgenote van de heer Jos JACOBS
  Mevrouw Yvonne VANOIJENBRUGGE
  Echtgenote van de heer Pierre COPPÉ
  De heer Walter VAN DER STOCK
  De heer Henri "Rik" VAN DE WERF
  Echtgenoot van mevrouw Monique CASTEELS
  Landbouwkundig ir. UGent, Dr. ir. Milieusanering UGent, Vice-praeses VLK Gent, Gewezen docent Horteco en Erasmushogeschool, Oud-speler KRCM
  De heer Camille CROUGHS
  Echtgenoot van mevrouw Léopoldine AUDENAERDE
  Zaakvoerder Belgium Recycling Metals
  Erelid KHSH Elewijt
  De heer Achiel VAN RIET
  Echtgenoot van mevrouw Rosa DE NEYS
  De heer Achiel VAN RIET
  Echtgenoot van mevrouw Rosa DE NEYS
  Mevrouw Leonie VAN MOL
  Weduwe van de heer François VANDENMUISENBERG
 • Mevrouw Jeanne MORRET
  Weduwe van de heer Piet VAN DEN PLAS
  De heer Frans VANDEPERRE
  Levensgezel van mevrouw Maria SCHEFFER
  Antiquair te Mechelen
  De heer Alfons DONKERS
  De heer Karel CLAES
  Echtgenoot van mevrouw Renée LEGROS
  Gewezen voorzitter OKRA Hofstade en KVG Wezelhof
  Mevrouw Clementina "Hélène" VAN UTTERBEECK
  Weduwe van de heer Frans "Swa" GOORIS
  De heer Heinz MEINERT
  Weduwnaar van mevrouw Maja SCHNURBUSCH
  Ingenieur
  Mevrouw Paula DE CONINCK
  Weduwe van de heer Jean JANSSENS
  Gewezen lid van OKRA Elewijt en dansgroep De vlieg
  Mevrouw Louisa VANDENEYNDE
  Weduwe van de heer Yvo GEELEN
  Mevrouw Jeanine DASSEN
  Mevrouw Madeleine PEETERS
  Weduwe van de heer Roger ANTHONIS
  De heer Albert VAN CAMPENHOUT
  Echtgenoot van mevrouw Rosa ALENBERGH
 • Mevrouw Simone BOSMANS
  Weduwe van de heer Cornelius STROOBANTS
  Mevrouw Alphonsine PEETERS
  Mevrouw Maria VERBEKE
  Weduwe van de heer Frans ANDRIES
  Mevrouw Maria CAUWENBERGHS
  Weduwe van de heer Andreas VANHAUTE
  Mevrouw Odilia "Otti" LUITEN
  Weduwe van de heer Armand JULIENS
  Mevrouw Louisa "Wiske" DE LEEUW
  Weduwe van de heer Gustaaf FERRÉ
  De heer Luc CAUWENBERGHS
  Echtgenoot van mevrouw Patricia BUELENS
  Zaakvoerder Bouwonderneming Luc CAUWENBERGHS
  De heer Pierre VERHEULPEN
  De heer Hilaire VAN HERTERYCK
  Echtgenoot van mevrouw Hilda JANSSENS
  Incident manager Europese Commissie
  Mevrouw Pauline CRABBÉ
  Weduwe van de heer Camiel RYCKMANS
 • Mevrouw Elvire VERSLUYS (Bornem)
  Weduwe van de heer Georges TIERENS
  De heer Ferdinand HENDRIX
  Echtgenoot van mevrouw Yolanda VAN HERCK
  Mevrouw Germaine VERLINDEN
  Weduwe van de heer Jean VERVOORT
  De heer Leo DE LEENHEER
  Echtgenoot van mevrouw Mei YAM XIAE
  De heer Danny POLFLIET
  De heer Jean DE CONINCK
  Echtgenoot van mevrouw Francine CASTEELS
  De heer Gustaaf ROMBAUTS
  Echtgenoot van mevrouw Yvonne MEERT
  De heer Lode CANT
  Weduwnaar van mevrouw Helena VAN DER ELSTRAETEN
  Mevrouw Dora MOINEAU
  Weduwe van de heer Robert PEETERS
  Mevrouw Elisabeth DE MEERSMAN
  Weduwe van de heer Charles PLUMER
  De heer Fons STROOBANTS
  Echtgenoot van mevrouw Maria VAECK
  Lid van OKRA Hofstade
 • Mevrouw Alfonsine MUYLDERMANS
  Echtgenote van de heer Felix CEUPPENS
  Lid van OKRA en Femma Elewijt
  Mevrouw Yvonne CEULEERS
  Weduwe van de heer Jos DE WINTER
  De heer Marc POLSPOEL
  Echtgenoot van mevrouw Stien VERLINDEN
  Mevrouw Sophie VANDERSTAPPEN
  Weduwe van de heer Pieter VAN ASSCHE
  De heer Walter VERCRUYSSE
  Echtgenoot van mevrouw Maria VERHEYDEN
  Landschapsarchitect
  Mevrouw Julia BUELENS
  Weduwe van de heer Frans VERSCHUEREN
  Mevrouw Paula BEHETS
  Steun en hulp voor vele anderen
  Vrijwilligster voor:
  De Rode Roos Hofstade, Fc Verbroedering Hofstade en wzc De Lisdodde Mechelen
  Mevrouw Gerda VAN DE VLIET
  De heer Luc CRAEYMEERSCH
  Weduwnaar van mevrouw Daniëlle VAN HOLEN
  De heer Jan VAN DER WEYDEN
  Echtgenoot van mevrouw Theresia DE COSTER
  Lid van OKRA Hofstade
  Mevrouw Maria "Jeanneke" VAN HUMMELEN
  Weduwe van de heer Rik WUYTS
 • Mevrouw Lisette "Liz" CRESENS
  Echtgenote van de heer Omer KEPPENS
  De heer Jean "Jeanke" CRABBÉ
  Echtgenoot van mevrouw Greta DE RAUW
  Gewezen marktkramer
  Vrijwilliger voor mindervaliden
  Mevrouw Marie Louise LEGROS
  Weduwe van de heer Alphons SMOLDERS
  De heer Jan DE JONGH
  Weduwnaar van mevrouw Lisette DECKERS
  Mevrouw Josephine SMUYLDERS
  Weduwe van de heer Jean DEBACKER
  De heer Pieter BUYS
  Echtgenoot van mevrouw Jeanne VAN CAPPELLEN
 • De heer Jean DE WIN
  Echtgenoot van mevrouw Maria GOOVAERTS
  Lid van vissersclub Ons genoegen Hofstade
  De heer Oscar MEULEMAN
  Weduwnaar van mevrouw Martha DE MUNTER
  oud-algemeen directeur en voorzitter CM-Mechelen, ere-voorzitter OCMW-Mechelen, oud-voorzitter ver. Steden en Gemeenten en ver. Openbare Verzorgingsinstellingen, lid Orde van den Prince, "Haïtiaan"
  De heer Daniel VAN EECKHOUT
  Echtgenoot van mevrouw Maria DE SMEDT
  Gewezen lid van Honger en Dorst Zemst en van Jagersverbond Sint-Hubertus Zemst
Archief rouwberichten

"Ik wens je te bedanken voor de zeer verzorgde uitvaartdienst
van mijn vader. Mijn moeder had ook niets dan lof en zoals
ik al zei als zij tevreden is, kan het niet meer stuk."