Funerarium

Wij kozen voor een warme en tijdloze inrichting die kan aansluiten bij elke geloofsovertuiging.

Waardig en respectvol afscheid nemen is belangrijk vinden wij en geven u dan ook graag de nodige tijd om dit te kunnen doen.

“Afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”.