Nieuwe regels voor nalatenschappen in Vlaanderen

Nieuw erfrecht

De hervorming van het erfrecht:
grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen.

Het federaal parlement heeft op 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het erfrecht aangenomen.
De hervorming van het erfrecht aangenomen. De hervorming van het erfrecht gaat ieder van ons aan.

Wat er met ons vermogen na ons overlijden gebeurt, is namelijk een cruciale vraag waarop we niet altijd het antwoord weten.

De nieuwe wet zal niet alleen belangrijke wijzigingen meebrengen op vlak van successieplanning,
maar ook op vlak van de nalatenschapsverdeling na overlijden.

Uw notaris en ook wij als uitvaartcentrum wil deze belangrijke veranderingen die een invloed op de burger zullen hebben, graag aanstippen.

Vanaf 1 september 2018 gaat deze wetgeving in.

Download hier de volledige brochure van www.notaris.be

Op hoeveel dagen “klein verlet” hebt u recht na een overlijden?

Na een overlijden hebt u recht op een aantal dagen, dat zijn dagen waarop u niet moet werken, en toch uw loon behoudt. Het “klein verlet” bedraagt:- 3 dagen, bij het overlijden van een echtgenoot,
of de partner met wie u wettelijk samenwoont, kind, schoolkind, ouder of schoonouder.
– 2 dagen bij het overlijden van een broer of zus, schoonbroer of schoonzus,
grootouders of kleinkinderen die bij u inwonen.
– 1 dag voor broers of zussen, grootouders of kleinkinderen, die niet bij u inwonen.
Of u samenwoont of gehuwd bent, maakt geen verschil.
Vergeet niet uw werkgever op de hoogte te brengen van uw afwezigheid.

Zilveren Erekenteken van Laureaat van de Arbeid

Zijne Majesteit de Koning heeft op 18 februari 2013 het Zilveren Erekenteken
van Laureaat van de Arbeid toegekend aan Uitvaartzorg Anthony Verheyden.
Dit als erkenning en stimulans voor de vakkennis, kwaliteitszorg en vervolmaking.

Bekijk het document

Genomineerde uitvaartonderneming voor de International Funeral Award 2010

  • Eigen funerarium, voor een persoonlijk afscheid, tijdloos en warm ingericht

    Artikels over ons nieuw funerarium kan u bekijken op onderstaande link:
    Artikel 1 (Alles over uitvaart)