Funerarium

Wij kozen voor een warme en tijdloze inrichting die kan aansluiten bij elke geloofsovertuiging.

Waardig en respectvol afscheid nemen is belangrijk vinden wij en geven u dan ook graag de nodige tijd om dit te kunnen doen.

Bij mooi weer kan u na de laatste groet gebruik maken van onze Kloostertuin waar u kan napraten of herinneringen ophalen over de overledene.