Bij overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar,

7 dagen op 7: 015 61 61 61.

Bij overlijden is het aangewezen de nodige zaken van de overledene klaar te leggen,
zodat wij de administratieve regelingen kunnen treffen:

identiteitskaart
trouwboekje
rijbewijs
eventuele wensen

1 / contacteer onmiddellijk de huisarts.
Die zal het overlijden vaststellen en meteen ook de nodige documenten invullen.

2 / verwittig eventueel familieleden die nog afscheid willen nemen.

3 / leg kledij, identiteitskaart, rijbewijs en eventueel trouwboekje van de overledene klaar.

4 / probeer na te gaan of er uitvaartwensen werden vastgelegd (wilsbeschikking, testament).

Wie contacteert u bij een overlijden (bank, notaris, …)?