Afscheid nemen is de geboorte van een herinnering

Wij hechten veel waarde dat de ceremonie waardig en naar wens verloopt en de gedachte naar de overledene plaats vindt.

Elk van ons heeft zijn of haar eigen wensen, gedachten of levensovertuiging.
“Waardevol en uniek”, dat is elk mensenleven, en wij trachten met respect voor de laatste wensen van de overledene en de familie elke uitvaartceremonie uniek te maken.

Het dragen van de grafkist gebeurt op de schouders van onze dragers, het zogenoemd “schouderen”.

Wij beschikken over een Cadillac lijkwagen.

Deze wagen voldoet aan de eisen die wij stellen aan het rouwvervoer binnen de onderneming en om de overledene respectvol naar zijn laatste rustplaats over te brengen.
Wij kozen voor de tijdloze en zachte kleur grijs, volgens onze huisstijl.

Bij een thuisoverlijden of overbrenging van een hospitaal of woon- en zorgcentrum wordt het vervoer van de overledene verzorgd met ons discreet voertuig.
Ook hier hechten wij veel waarde om het afscheid waardig te laten verlopen.