Afscheid nemen is de geboorte van een herinnering

Wij hechten veel waarde dat de ceremonie waardig en naar wens verloopt en de gedachte naar de overledene plaats vindt.

Elk van ons heeft zijn of haar eigen wensen, gedachten of levensovertuiging.
“Waardevol en uniek”, dat is elk mensenleven, en wij trachten met respect voor de laatste wensen van de overledene en de familie elke uitvaartceremonie uniek te maken.

Het dragen van de grafkist kan zowel op de schouder van onze dragers, het zogenoemd “schouderen”, als met de hand. Wij bieden de nabestaanden deze keuze vrijblijvend aan.

Wij beschikken over een Cadillac lijkwagen.

Deze wagen voldoet aan de eisen die wij stellen aan het rouwvervoer binnen de onderneming en om de overledene respectvol naar zijn laatste rustplaats over te brengen.
Wij kozen voor de tijdloze en zachte kleur grijs, volgens onze huisstijl.

Bij een thuisoverlijden of overbrenging van een hospitaal of woon- en zorgcentrum wordt het vervoer van de overledene verzorgd met ons discreet voertuig.
Ook hier hechten wij veel waarde om het afscheid waardig te laten verlopen.

Ik bied nabestaanden deze keuze vrijblijvend aan

Voor een representatieve ontvangst bij uitvaarten, rouwbezoeken of condoleances kan ik u gastdames voorstellen. Zij kunnen ondersteunen bij diverse werkzaamheden zoals verzorgen van schriftelijke condoleance, nabestaanden naar de juiste locatie begeleiden, aularuimte in orde maken en ondersteuning bij de koffietafel. Om mijn dienstverlening zo goed mogelijk op de wensen van de nabestaanden af te stemmen, bespreek ik graag de mogelijkheden voor de inzet van gastdames.