Elisa 'Liza' VERMUYTEN (Elewijt)

Weduwe van Rolf TROUWKENS

Rouwbrief Rouwbetuiging