Rosa Demesmaeker (Elewijt)

Weduwe van Jan Maes

Rouwbrief Rouwbetuiging