Jean-Pierre ‘Jean’ Van Lint (Hofstade)

Weduwnaar van Josephine Hertens
Levensgezel van Tony Lauwers

Rouwbrief Rouwbetuiging