Jan “Jean” VANDE VENNE (Elewijt)

Weduwnaar van Clementina TUYAERTS

Rouwbrief Rouwbetuiging